Print

My Inaczej

Dlaczego "My inaczej"?... A to dlatego, że zespół OSŁAWIANY, oprócz tradycyjnego repertuaru wokalno - tanecznego jest współorganizatorem i wykonawcą szeregu innych przedsięwzięć, wpisujących się w lokalny krajobraz. Chcąc rozwijać swe zainteresowania i zdolności, a tym samym promować nasz specyficzny region z jego bogatą kulturą, próbujemy działać trochę "intensywniej". A dokładniej...

KOLĘDOWANIE...
"Z koladoju idem wid chaty do chaty...!"

Święta Bożego Narodzenia są okresem szczególnym i magicznym. Toteż staramy się uczestniczyć w nich jak najpełniej. Jako że jesteśmy zespołem ludowym, nieobce nam są obrzędy pielęgnowane przez naszych przodków. Kultywując przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycje kolędnicze, "wędrujemy" od chaty do chaty, głosząc wielką nowinę. Kolędowaniu temu towarzyszy podniosła atmosfera, radość i chęć podzielenia się tą wspaniałą chwilą z innymi. Przy wtórze kolęd, życzeń i wesołych okrzyków odwiedzamy naszych bliskich i przyjaciół. Podsumowaniem tych świątecznych dni jest koncert kolęd i Jasełka ("WERTEP") pokazywane przez nas w miejscowym Domu Strażaka dla wszystkich tych, którzy raz jeszcze chcą wspólnie z nami pokolędować...


"MAŁANKA"
Jak co roku zespół wraz z miejscowym Kołem ZUwP organizuje w Mokrem zabawę noworoczną - "Małankę", która zgodnie z ukraińską tradycją jest przywitaniem Nowego Roku. Według kalendarza juliańskiego Nowy Rok wyznacza się datą 14 stycznia. Tak więc w wieczór poprzedzający tę datę bawimy się przy wtórze wspaniałej muzyki, przeplatanej kolędami i noworocznymi życzeniami.


"ŚWIĘTO KULTURY NAD OSŁAWĄ"

Festiwal folklrystyczny„Święto Kultury Nad Osławą", organizowany przez Związek Ukraińców w Polsce Koło w Mokrem oraz Zespół Pieśni i Tańca "Osławiany" jest przedsięwzięciem realizowanym już od dwudziestu lat. Jest on cykliczną imprezą odbywającą się każdego roku i trwającą dwa dni. Łączy w sobie chęć ocalenia i przekazania następnym pokoleniom należącym do mniejszości ukraińskiej w Polsce wartości płynących z pielęgnowania rodzimej tradycji, języka i kultury. Miejsce realizacji tego zadania jest specyficzne z kilku powodów. Mokre jest jedną z wsi w większości zamieszkiwaną przez ludność pochodzenia ukraińskiego. Stąd też nasze działania są skierowane przede wszystkim do osób, które bezpośrednio związane są z celem organizowanego przez nas przedsięwzięcia, a mianowicie z ochroną przed zapomnieniem i kultywowaniem rodzimych tradycji. Jednakże specyfika regionu, z jego wielokulturowością, rozmaitością konfesji, bogactwem zabytków i przeplatających się wzajemnie kultur trzech narodów: Polaków, Ukraińców i Słowaków sprawia, iż „Święto Kultury Nad Osławą" jest skierowane do szerszego grona społeczności, darzącej się wzajemnym szacunkiem, szukającej porozumienia, dialogu i chcącej rozwijać się poprzez poznawanie kultury swych najbliższych sąsiadów.

W STRONĘ TEATRU...


W sierpniu 2006 roku zespół OSŁAWIANY zrealizował z pomocą Teatru CST z Cieszyna (www.teatrcst.pl) spektakl "Dobosz" na podstawie wielkiego eposu huculskiego "Na wysokiej połoninie" Stanisława Vincenza.
Przedstawienie to poprzedzone było warsztatami teatralnymi prowadzonymi przez Bogdana Słupczyńskiego – dyrektora Teatru CST. Spektakl został zaprezentowany podczas Festiwalu Teatralnego Morochów/Морохів (i jednocześnie "Święta Kultury Nad Osławą") w Ośrodku Teatru Kultur w Morochowie.