O nas

Zespół Pieśni i Tańca "OSŁAWIANY"

   Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "OSŁAWIANY" powstał w 1972 roku we wsi Mokre, na Podkarpaciu. Idea założenia zespołu była inicjatywą grupy miejscowej młodzieży pochodzenia ukraińskiego oraz kilku miejscowych społeczników. Na terenie zamieszkałym w większości przez mniejszość ukraińską zaistniała potrzeba stworzenia warunków do kultywowania i ochrony od zapomnienia kultury i tradycji swoich przodków. Zespół miał gromadzić miejscową młodzież, która na początku dla własnej rozrywki, a później w celu przygotowywania repertuaru scenicznego zaczęła spotykać się i odbywać regularne próby. Opieką instruktorską otoczył młodych artystów Eugeniusz Mohyła (dojeżdżający z Jasła), który był jednym z incjatorów założenia, i który zgodził się zostać kierownikiem nowopowstałego zespołu. Pełnił tą funkcję przez wiele lat, przygotowując młodzież do występów na scenie. W ciągu tego czasu zespół "Osławiany", który otrzymał swoją nazwę od przepływającej przez Mokre rzeki – Osławy, występował odnosząc pierwsze sukcesy i uznanie wśród publiczności.

Działając przy ówczesnym Ukraińskim Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym a dzisiaj Związku Ukraińców w Polsce zespół propaguje kulturę ukraińską w Polsce oraz za granicą. W swoich szeregach skupia ludzi (młodzież szkolną, studentów, osoby pracujące), którym nie są obojętne tradycje swych przodków i chętnie uczestniczą w kultywowaniu tych cennych wartości . Od niemal 40-tu lat swej nieprzerwanej działalności artystycznej zespół "Osławiany" dał wiele koncertów w Polsce, m.in. podczas:

 • Tygodnia Kultury Beskidzkiej,

 • Festiwalu Kultury Ukraińskiej w Sopocie,

 • Łemkowskiej Watry w Zdyni

 • Festiwalu "Europa bez granic"

 • Festiwalu "Wspólnota w Kulturze"

i za granicą:

 • Tourne po Kanadzie i USA (1989)

 • Ukraina

 • Słowacja

 • Niemcy

 • Turcja – Sivas Congress 2-4 september 2009

 • Rumunia – Cluj Napoca - 13th International Folklore Festival "Szent Istvan" (2011)

     podczas których reprezentował dorobek kultury ukraińskiej. Zespół "Osławiany" brał także udział w Festiwalu Telewizyjnym "Horycwit" (Ukraina), w programach telewizyjnych (m.in. "Kawa czy herbata", "Swojskie klimaty"), nagrał kasetę i 2 płyty CD. Za swój wkład w krzewienie kultury ukraińskiej zespół wielokrotnie otrzymywał podziękowania oraz wyrazy uznania Ministerstwa Kultury RP.

Od 1991 roku zespół jest współorganizatorem "Święta Kultury Nad Osławą" w Mokrem, które jest ważnym wydarzeniem artystycznym na tym terenie, dzięki któremu mamy możliwość pokazania szerszemu gronu wielokulturową specyfikę regionu i efekty dotychczasowej pracy "Osławian". Jest to także doskonała okazja do nawiązywania kontaktów z zapraszanymi przez nas zespołami z Polski, Ukrainy, Słowacji.

Obecnie funkcję kierownika zespołu pełni Marzena Onyszkanycz. Kierownikiem artystycznym jest Jarosław Maszluch. Zespół "Osławiany" ma w swoim repertuarze pieśni i tańce z pogranicza Łemkowsko-Bojkowskiego, a także z Zakarpacia, Huculszczyzny, Zachodniej i Centralnej Ukrainy. W swoim dorobku zespół "Osławiany" ma również program Bożonarodzeniowy, na który składają się ukraińskie kolędy i pastorałki (szczedriwky). W 2006 roku zespół zrealizował z pomocą Cieszyńskiego Studia Teatralnego spektakl "Dobosz" na podstawie wielkiego eposu huculskiego "Na wysokiej połoninie" Stanisława Vincenza.

Podczas tournee w Kanadzie i USA (1989 r.) zespół nagrał swoją pierwszą kasetę. W roku 1996 zespół OSŁAWIANY nagrał płytę CD i kasetę, które ukazały się w serii "Kapele i zespoły Polski Południowo - Wschodniej" - UKRAINIAN FOLK MUSIC. Nagranie zrealizowano dzięki Polonia RECORDS w grudniu 1996r. w studio Polskiego Radia Rzeszów. Kolejną płytę, zatytułowaną - OSŁAWIANY "Oj tam u Mokrim" nagrano w 2008 roku (zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji; Producent: Tadeusz Konador).